Over FSVU

FSVU stelt zich ten doel de belangen van haar leden te behartigen. Reeds sinds haar oprichting in 2003 slaat zij enerzijds een brug tussen de collegebanken en de fiscale arbeidsmarkt, anderzijds beoogt zij het contact tussen studenten onderling te bevorderen. Zo organiseert FSVU geregeld al dan niet in samenwerking met diverse gerenommeerde kantoren naast de fantastische borrels, trainingen en bedrijfsbezoeken, zeer uiteenlopende (in)formele evenementen door het jaar heen.